De DIDAKTISKE RAMMER

LÆRINGSSYN OG PÆDAGOGIK

Vi føjer faglighed og pædagogik sammen for at skabe en helhjertet læringsoplevelse

Hvad er engageret læring?

Engageret læring er en tilgang, hvor eleverne bliver aktivt involveret i deres eget læringsforløb. Mere om dette

Projektorienteret undervisning

Projektorienteret undervisning handler om at eleverne skal løse en konkret problemstilling. Løsningen kalder på inddragelse er flere forskellige fag, arbejdsmetoder og fremstillingsformer. Mere om dette

Samarbejde mellem skole og hjem

Et stærkt samarbejde mellem skole og forældre spiller en afgørende rolle i at støtte elevens læring og trivsel. Mere om dette

Projektorienteret læring er som en vej, hvor eleverne ikke blot betragter landskabet, men aktivt udforsker det, bygger broer og opdager nye veje til læring.
Arne Pedersen
Lærer & Professor

Mere om vores tilgange

Hvad er engageret læring?

Engageret læring handler om at skabe en meningsfuld og berigende læringsoplevelse, hvor eleverne er motiverede, nysgerrige og engagerede. Ved at tilpasse undervisningen til elevernes interesser, behov og læringsstile bliver de mere aktive og ansvarlige for deres egen læring. Engageret læring fremmer dybere forståelse, kreativ tænkning, problemløsning og samarbejdsevner, hvilket resulterer i øget motivation og trivsel hos eleverne.

Ved at veksle undervisning med en balance mellem klasseundervisning og den projektorienterede tilgang, vil eleverne opleve, at den undervisning, som de modtager, her kan omsættes til praksis og eleverne får her mulighed for at opleve i den virkelige verden, hvordan viden og færdigheder anvendes, så de oplever en mening og motivation i den faglige undervisning.

Heartfull Schooling

"Heartfull Schooling" centrerer sig om en helhjertet tilgang til uddannelse, hvor elevers følelser og behov er lige så centrale som det faglige indhold. Essensen af denne tilgang kan opdeles i nøgletemaer:

  1. Følelsesmæssigt Kompas: Som søfarens kompas guider os på havet, guider vores følelser os gennem livets udfordringer. Vi skal anerkende og respektere disse følelser for at navigere sikkert og meningsfuldt gennem livet.

  2. Empatisk Forbindelse: Det er afgørende at spejle børns følelser, så de føler sig set og forstået. Dette opnås ved aktivt at lytte og reflektere over deres følelser, behov og ønsker.

  3. Konflikthåndtering: At tage konflikter alvorligt og bruge dem som læringsmuligheder. Ved at navigere gennem disse situationer sammen med børnene, udvikler de vigtige færdigheder som empati, kommunikation og grænsesætning.

  4. Motivation & Engagement: Gør læring til en sjov og interaktiv proces. Opmuntring og positiv feedback kan motivere børnene til at tage ejerskab over deres egen læringsrejse.

  5. Nysgerrighed & Autonomi: Fremme børns nysgerrighed ved at give dem valgmuligheder i deres læringsproces. Dette opbygger autonomi og selvtillid.

  6. Kreativitet & Tilpasning: Hver elev er unik. Anerkend dette ved at tilpasse læringsstile, så de passer til den enkelte elevs behov.

  7. Autenticitet & Selvomsorg: Som lærere og pædagoger bør vi være autentiske og ærlige over for os selv og vores elever. At udtrykke vores egne følelser og behov ærligt hjælper med at bygge en tillidsfuld relation og et støttende miljø.

Denne "Heartfull Schooling"-tilgang fokuserer altså på at skabe et miljø, hvor både faglige og følelsesmæssige behov adresseres for at fremme en holistisk læringsoplevelse.

Projektorienteret undervisning

Projektorienteret undervisning handler om at arbejde på tværs af fagområder i spændende projekter og problemstillinger. Her får eleverne mulighed for at anvende deres forhåndsviden og færdigheder i praksis samtidig med at de opdager, udforsker og lærer nyt. Denne hands-on tilgang fremmer kreativ tænkning, problemløsning og samarbejdsevner. Gennem den projektorienteret tilgang bliver eleverne til aktive medspiller i udformningen af selve projektet og dermed undervisningen.

Et praksis eksempel:
Det kan være, at vi arbejder med projektet ”vores by”. Eleverne skal i projektet undersøge det lokale nærmiljø, og bruge deres kreativitet og allerede kendte viden til at komme med forslag til, hvad en børneby skal indeholde. Kulturfag kommer i spil, når vi ser på vores bys historie, hvem der bestemmer i byen og hvad forskellen er på f.eks. en kirke og en moske. Naturfagene spiller ind, når vi går en tur i skoven og ser på, hvilke træer der vokser, hvilke ’borgere’ der bor under jorden og i luften omkring os. Dansk og matematik har en naturlig rolle, når vi skal læse, formidle, tælle, sætte i systemer og kigge på forskelle og ligheder. Ofte vil et projekt afsluttes med en fernisering, et show-off, en fortælling, fremlæggelse eller noget andet lignende.