ikast friskole

om os

Hvem er Ikast Friskole og hvad står vi for?

Hvem er vi?

Fra drøm til virkelighed: Ikast Friskole

Ikast Friskole grundlægges af fagpersoner og kommende forældre.
Ikast Friskole er en lokal friskole, som vil tage udgangspunkt i de velkendte Grundtvig-koldske værdier, de familiære forhold, en faglig og projektbaseret alsidig skolegang, hvor individet og fællesskabet er i fokus.
Eleverne skal selv være med til at have indflydelse på og forme skolen og deres hverdag, og lige netop det, vil være omdrejningspunkt og grundstenene for opbygningen af Ikast Friskole.

Ikast Friskole er en skole, hvor der skal være plads til alle, og hvor alle skal føle sig set, hørt, anerkendt, accepteret og respekteret, både som individer og som en del af fællesskabet.

Vores målsætning er, at Ikast Friskole tager imod skolens første elever i skoleåret 2024/2025. Her vil skolen åbner op for indskolingsgruppen i klassetrin 0.-2. klasse.

Ikast Friskole vil i takt med at skolen og skolens elevtal vækster,  tilbyde skolegang fra 0. klasse til og med 9. klasse.

0. - 2. klasse danner rammerne om indskolingen.
2. - 6. klasse danner rammerne om mellemtrinet.
7. - 9. klasse danner rammerne om udskolingen.

Skolen vil med tiden også tilbyde klubtilbud til de ældre elever, samt klubaftner og sociale arrangementer, som giver mening for de forskellige klasser og alderstrin.

Hvad kan og vil vi?

"Didaktisk og pædagogisk plukker vi de bedste æbler fra forskellige teorier"

Den daglige undervisning foregår som fagfaglig undervisning og projektorienteret undervisning, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i playfull learning. Sanserne skal bringes i spil, og eleverne skal have mulighed for bruge deres kroppe og kreative evner til at omsætte den faglige undervisning til projekter og fremvisninger

Den daglige og projektorienterede undervisning vil hermed spille sammen, så eleverne oplever en motivation, der skal være drivkraften til at udvikle deres sociale, personlige og faglige kompetencer.

Didaktiske rammer

"Når trygheden og trivslen blandt elevgruppen er på plads, kan vi starte fokus ind i en vidunderlig verden af viden og læring med blik for drømme og nysgerrighed. Det er her de forskellige fagfaglige fag kommer til sin ret"

Eleverne vil modtage en alsidig og balanceret faglig undervisning, hvor eleverne veksler mellem at modtage faglig undervisning og projekt- og problemorienteret undervisning på forskellige hold.

Vil du se mere til vores tilbud? tryk på knappen og se hvad vi kan tilbyde

Vi skaber plads og rummelighed

MÅLSÆTNING

Vi fokuserer på at skabe de bedste rammer, hvor gensidig respekt og accept rangerer højt.

Ikast Friskole er derfor en skole:

  • Hvor eleverne mødes som de individer, de er, med respekt, accept, anerkendelse og nærvær
  • Hvor eleverne mødes i trygge rammer og med en tilgang, som gør, at de kan udvikle sig til kloge og handledygtige individer med selvsikkerhed, livsmod, livsglæde, mangfoldighed, gåpåmod og nysgerrighed.
  • Hvor eleverne får et bredt kendskab til natur, kultur og mangfoldighed
  • Hvor alle mødes med den tilgang, at alle har samme ret til at opnå drømme og det bedst mulige liv ud fra de forhold og forudsætninger, som der på forhånd er givet, det der gives og det der kommer gennem fællesskabet.
  • Hvor selv- og medbestemmelse, selvforvaltning og det inkluderende fællesskab er en mærkesag
  • Hvor vi ’bare’ skal være os selv, for hvorfor være andre, når man selv er præcis, som man skal være.