ikast friskole

Skoledagen

Hvad laver vi på en helt almindelig skoledag?

EN ALSIDIG OG SANSENDE HVERDAG

På Ikast Friskole går vi ind for en balanceret tilgang til læring, der forener de traditionelle faglige discipliner med praktisk, projektbaseret og problemorienteret undervisning. I praksis betyder det, at vores skema indeholder både klassiske skolefag som dansk, matematik og engelsk, som leverer en solid akademisk grundsten, og forskelligartede projekter, der udspringer af virkelighedsnære problemstillinger. 

De projektbaserede læringserfaringer, hjælper med at udvide elevernes horisont og skabe en dybere forståelse af, hvordan det, de lærer i skolen, har direkte relevans for den virkelige verden.

På skemaet finder I et fleksibelt mødetidspunkt. Det betyder at barnet kan møde i skole mellem kl. 8.00-8.45. Alle børn og familier er forskellige, og det er vigtigt for os at alle børn får en god og rolig start på skoledagen. Elever vil i dette tidspunkt møde en kendt voksen og der vil efter barnets behov blive arbejdet med bevægelse, fordybelse eller lign. 

Til frokost mødes alle elever. Det er en vigtig del af vores DNA, at vi dyrker fællesskabet på tværs. Efter frokost vil der være aktiviteter af lav intensitet f.eks. lydbog, puslespil, læsning, male/tegne eller meditation/mindfulness.

SKEMA

Hvordan det præcise skema kommer til at se ud, bliver et samarbejde mellem skolebestyrelsen, skoleledelsen og de ansatte. Fleksibel morgenmødetid, fælles frokost og en kombination af fagfaglig undervisning og projektundervisning er dog fast. 

Galleri

Painting boy

Indskolingen

Børne- og undervisningsministeriet skriver om børnehaveklassen, at den er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole: ” Aktiviteterne i børnehaveklassen lægger vægt på, at barnet skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling” Undervisningen i børnehaveklassen er tilrettelagt, så eleverne opnår kompetencer inden for seks kompetenceområder og tre obligatoriske emner

Faglighed i centrum

Kompetenceområder

  • Sprog
  • Matematisk opmærksomhed
  • Naturfaglige fænomener
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Engagement og fælleskab

Emner (som i øvrigt er obligatorisk i hele grundskolen)

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

En typisk skoledag

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
06.00-8.00Morgen SFO
Morgenmad
Morgen SFO
Morgenmad
Morgen SFO
Morgenmad
Morgen SFO
Morgenmad
Morgen SFO
Morgenmad
8.00-8.45Elever møder ind løbende.Elever møder ind løbende.Elever møder ind løbende.Elever møder ind løbende.Elever møder ind løbende.
8.45-9.30Morgensamling, formiddagsmad og frikvarterMorgensamling, formiddagsmad og frikvarterMorgensamling, formiddagsmad og frikvarterMorgensamling, formiddagsmad og frikvarterMorgensamling, formiddagsmad og frikvarter
9.30-11.30Sprog/matematikSprog/matematikSprog/matematikSprog/matematikSprog/matematik
11.30-12.30Frokost og frikvarterFrokost og frikvarterFrokost og frikvarterFrokost og frikvarterFrokost og frikvarter
12.30-14.00Naturfag/udeskoleNaturfag/udeskoleNaturfag/udeskoleNaturfag/udeskoleNaturfag/udeskole
14.00-17.00SFOSFOSFOSFOSFO

VORES ANSATTE