ikast friskole

vedtægter med mere

Hvem er Ikast Friskole og hvad står vi for?

Formål

Mere info følger..

Vision

Mere info følger..

VEDTÆGTER

Ikast friskole er en skole, som hviler på et folkeligt grundlag, hvor der skal være plads til alle uanset baggrund. Vi er en skole som dyrker fællesskabet på tværs af alder og køn. Vi efterstræber at skabe et undervisningsmiljø, som fremmer tryghed og fordybelse. Samværet omkring skolen skal præges af tillid og åbenhed, og vi vægter højt, at der ikke er langt fra idé og tanke til handling.

Skolen drives efter en vekselvirkning mellem forskning på skoleområdet, hvad angår didaktik og pædagogik, samt de børn og familier som har deres hverdag på skolen. Dette kan sammenfattes til følgende punkter • Trivsel er en forudsætning for læring • Kreativitet og fleksibilitet • Samarbejde og fællesskab

VÆRDIGGRUNDLAG

Ikast friskole er en skole, som hviler på et folkeligt grundlag, hvor der skal være plads til alle uanset baggrund. Vi er en skole som dyrker fællesskabet på tværs af alder og køn. Vi efterstræber at skabe et undervisningsmiljø, som fremmer tryghed og fordybelse. Samværet omkring skolen skal præges af tillid og åbenhed, og vi vægter højt, at der ikke er langt fra idé og tanke til handling.

Skolen drives efter en vekselvirkning mellem forskning på skoleområdet, hvad angår didaktik og pædagogik, samt de børn og familier som har deres hverdag på skolen. Dette kan sammenfattes til følgende punkter • Trivsel er en forudsætning for læring • Kreativitet og fleksibilitet • Samarbejde og fællesskab

Undervisningsmiljø

Mere info følger..

Persondataforordningen (GDPR)

Mere info følger..

Skolens Sikkerhedspolitik

Mere info følger..

Kvalitetsrapport og Tilsyn

Mere info følger..