ikast friskole

SKOLE-HJEM SAMARBEJDET

Sammen skaber vi en bro mellem skole og hjem, hvor vores børn trives og blomstrer.

- Kerneværdier

- Ofte stillede spørgsmål

Vores friskole er en mindre friskole placeret i skønne naturomgivelser. Vi har friheden til at indrette skemaet på en anden måde og sammensætte væres pædagogik- og didaktik efter, hvad forskningen ved virker. Vi vil bl.a. inkorporerer “Playful Learning” og “Heartfull Schooling” . Vi tror på at blande traditionelle faglighed med eksperimenterende og legende undervisningsmetoder fremmer den bedste læring. 

Selvom vi har en legende tilgang, lægger vi stor vægt på faglig dygtighed. Vores lærere er højt kvalificerede, og vi har regelmæssige evalueringer for at sikre, at alle elever når deres potentiale.

Vi har et stærkt fokus på social og personlig trivsel. I dagligdagen er der f.eks. indlagt et fleksibel morgenmodul hvor hvert barn har mulighed for at møde stille og roligt ind, se en kendt voksen i øjnene og få en snak om dagen der var, og dagen der kommer. Desuden skal vi arbejde i par, grupper og på forskellige hold med trivselsfremmende temaer. 

Vi opmuntrer forældre til at blive en del af vores forældrebestyrelse eller tage del i forskellige arbejdsgrupper, som hjælper med at organisere arrangementer og aktiviteter.

Derudover har vi som Friskole stort fokus på, at forældre skal have medindflydelse og inddrages vidt muligt i og omkring skole og SFO.

Vores forældresamarbejde

Vi ved fra forskningen, at et godt og respektfuldt forældresamarbejde er med til at sikre en positiv social-, personlig- og faglig udvikling for det enkelte barn

Det er os voksne; personale og primære omsorgspersoner, der skal gå forrest som gode eksempler for vores børn og vise, at vi kan finde ud af at lave ting sammen og have et godt fællesskab og sammenhold, selv om vi som udgangspunkt kan være meget forskellige og være uenige.

At mestre det mangfoldige fællesskab er en værdifuld menneskelig kompetence, som er afgørende for, hvordan vores børn og elever kommer til at klare sig i et samfund med demokrati og folkestyre. 

Denne tilgang er i høj grad inspireret af Anne Søgaards begreb ‘Vensomhed’: “Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber, for alle børn skal have en ven. Punktum!”

Forældrebestyrelse

Skolebestyrelsen på Ikast Friskole dannes i efteråret 2023. I bestyrelsen skal både forældre, personale og ledelse sidde. Hvilken funktion og hvor mange der skal vælges ind, offentliggøres senere i vedtægterne. 

Vi tilstræber forældrerepræsentanter fra flere forskellige klassetrin.
Hvert år vil der være valg til forældrebestyrelsen, hvor det demokratisk bliver afgjort, hvilke forældre der er del af bestyrelsen.

Forældrebestyrelsens opgaver er at repræsentere forældrene på Ikast friskole, med ønsker, forslag eller input. Derudover bidrager forældrebestyrelsen til planlægning af forskellige arrangementer, bl.a. arbejdsdage, forældrefest, års begivenheder, julemarkeder m.v.

Forældrebestyrelsen vil på skolen have en lille postkasse, hvor andre forældre har mulighed for at komme med inputs. De vil blive drøftet på bestyrelsesmøder, som ca. forekommer 6 gange årligt.

Se mere under ‘vedtægter’